top of page

Servei terapeútic

Des del 1994 Apindep ofereix als seus socis i usuaris un Centre reconegut pel Departament de sanitat on s'atenen les necessitats especials de nens, nenes i joves a partir de 4 anys. 

APINDEP RONÇANA Teràpies ofereix un servei especialitzat en psicologia Infantil i Juvenil i logopèdia, ubicat a la Plaça de l'Ajuntament s/n de Santa Eulàlia de Ronçana. Al centre es tracten totes aquelles problemàtiques presents en aquestes etapes que poden deteriorar la relació entre pares i fills i alterar la vida diària de l’infant o l’adolescent causant dany emocional i patiment al menor i el seu entorn més proper.

El tractament que s’ofereix a APINDEP RONÇANA Teràpies és sempre personalitzat a l’infant/adolescent, a llurs famílies i al moment actual de la problemàtica presentada. Tot per garantir la millor atenció als menors i a les seves famílies.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

La Psicologia Infantil i Juvenil té en compte el desenvolupament de les emocions, de la personalitat i del comportament del nen o l'adolescent en les distintes etapes de la seva vida. El psicòleg intervé en tots aquells aspectes que puguin estar interferint per un correcte desenvolupament.

Mitjançant la valoració i posterior intervenció s'aconsegueix un ajustament emocional i social a cada etapa evolutiva tenint sempre en compte l'entorn familiar i escolar. La teràpia que s’ofereix es basa en una intervenció cognitiu-conductual, tot i que també es fa ús d’altres branques de la psicologia com la teràpia estratègica o sistèmica.

 

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Un cop fet un diagnòstic, es proposa una intervenció mitjançant reeducacions psicopedagògiques per ajudar al menor a superar els dèficits en les funcions que intervenen als aprenentatges. Les reeducacions psicopedagògiques són  intervencions psicoeducatives  orientades a alumnes que presentin  dificultats  en l’àmbit acadèmic que interfereixen en l’adequat progrés de l’alumne i la consecució de les metes marcades en els diferents plans educatius. 

Sempre es realitzen reeducacions psicopedagògiques personalitzades i amb un acompanyament individualitzat i ajustat a les necessitats específiques de cada alumne.

 

LOGOPÈDIA

El servei de logopèdia s’encarrega de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució.

L'objectiu primordial del logopeda és millorar la qualitat de vida de les persones aprofitant al màxim les qualitats i capacitats de cadascú; respectant que cada persona és única, i com a tal, la teràpia i el tractament ha de ser personalitzat i adaptat a les seves necessitats, capacitats i objectius.

La comunicació verbal és un dels aspectes més complexes i elaborats de les funcions superiors. El llenguatge i la parla impliquen funcions auditives, visuals, cognitives, orofacials, respiratòries, deglutòries, vocals i tubàriques. Les alteracions d'alguna o de diverses d'aquestes funcions provocarà diferents disfuncions o trastorns de la comunicació.

FISIOTERÀPIA

El servei de fisioteràpia s'ofereix als usuaris i usuariès del Centre Ocupacional APINDEP i altres persones externes a Apindep que ho necessitin ja siguin infants, adolescents o adults. És un servei que garantim durant tot el cicle vital de la persona ja que cura, prevé i tracta afectacions.

La metodologia de la tria en el Centre Ocupacional s’ha basat en la valoració de l’estat dels pacients mitjançant escales de valoració objectives, tals com l’escala de Barthel, on es pot obtenir un valor de referència en el desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària, o l’escala de Tinetti on es pot fer una valoració de la marxa i l’equilibri.

Desprès de fer-ne l’estudi s’ha establert un  tractament específic per cadascun dels usuaris. I es crean a més, plans de teràpia que poden aplicar als seus domicilis amb l’ajuda o supervisió dels seus familiars i/o cuidadors; d’aquesta manera aconseguim que la teràpia no es vegi limitada a les hores de teràpia insitu, sinó que es pot aplicar al llarg de tot el dia, durant tots els dies de l’any i de forma continuada.

bottom of page