top of page

Forma jurídica

Sota la denominació d’APINDEP RONÇANA SCCL, s’empara una Societat Cooperativa de Consumidors i Usuaris (n.registre 13427), sense ànim de lucre i d’iniciativa social (nº de registre E04781) constituïda el dia 10 de Juny de l’any 2006.

 

Motivació

Parteix de la inquietud d’un grup de pares que per separat duien la seva lluita per aconseguir la integració real dels seus fills. D’altra banda, la societat, sovint per manca d’informació, es troba molt lluny de l’apropament real i solidari al món de les persones amb discapacitat.

L’any 1993 i després de diferents intents d’avançar per separat, i de diverses trobades i reunions es crea l’Associació  APINDEP amb la finalitat principal de fomentar la integració social, escolar i al món laboral de les persones amb discapacitat física, psíquiques, sensorials i/o socials. Neix per la necessitat de crear recursos a la dependència per la mancança d’aquests i la necessitat d’innovar en el sector. Desprès d’anys d’activitat, creant i facilitant recursos, entre d’altres, i davant de la necessitat dels propis usuaris i usuàries i les seves famílies calia avançar desprès de fer diverses valoracions s'opta per crear l'any 2006 la cooperativa APINDEP RONÇANA sccl, partint de les experiències de l'associació i amb l'objectiu de cobrir les necessitats dels seus usuaris i usuàries al llarg de la seva vida. 

Parlar d'Apindep és parlar d'integració

Visió

Visió

Donar els recursos individualitzats a través dels programes:

- Serveis interns destinats a treballadors/es i usuaris/àries interns i externs.

Creació d'activitats destinades a fomentar la inserció laboral. 

- Centre Ocupacional i SOI

- Formació continuada

Valors

Valoració de les capacitats per sobre de les discapacitats, solidaritat, compromís, qualitat i innovació. 

Tenen els mateixos drets i oportunitats les famílies sòcies com les usuàries. El fet de ser soci representa un compromís en un projecte vital. Aquest concepte de solidaritat es el que ens aporta un valor afegit i diferencial en el model cooperatiu. 

Missió

Accés a una vida independent i de qualitat de les persones amb diversitat funcional, facilitant el suport i els recursos adients 

Objectius

- Donar els serveis adients als usuaris i usuàries mitjançant els recursos humans i tècnics de què disposi la cooperativa (Centre Ocupacional, teràpies, assistència personal, suport familiar...)

- Facilitar l'accés al món laboral a través de la formació i la inserció laboral.

- Potenciar les capacitats de les persones y oferir una formació per aconseguir una vida el més autònoma possible.

- Treballar per la inserció social de les persones amb diversitat i visibilitar les seves capacitats. 

bottom of page