top of page
DSC01658.JPG

El centre ocupacional d'Apindep és un equipament d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb diversitat funcional, especialment el què en dèiem discapacitat intel·lectual en edat laboral.

L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social.

Els serveis que s'ofereixen són:

  • Acolliment diürn i convivència 

  • Programes individuals, amb diversos nivells d'atenció en funció dels diferents graus de discapacitat: Mesures rehabilitadores-habilitadores, Teràpia ocupacional i manteniment, ajustament personal, activitats formatives i prelaborals i servei ocupacional d'inserció.

En el Centre Ocupacional Apindep Ronçana hi ha dues tipologies de grups:

1- Servei Terapèutic Ocupacional (STO)

El servei de teràpia ocupacional (STO) és l'alternativa des de l'àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, ja que en un principi no poden assolir un nivell de productivitat suficient.

Aquest servei té dues funcions principals:

a) Ocupació terapèutica: inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s'eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral.

b) Ajustament personal i social: inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la millora de la relació amb l'entorn social.

DSC00881.JPG

Centre Ocupacional Apindep

2- Servei d’Orientació d’Inserció (SOI).

El servei ocupacional d'inserció és una fase prèvia a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitat que, tot i que tenen certes aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de places, experiència, formació laboral o d'oferta de treball.

Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó que les activitats que fan serveixen per mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l'oportunitat d'incorporar-se a una activitat remunerada ja sigui protegida o ordinària.

bottom of page