top of page

Informació econòmica i pressupostària

Contractes/convenis:

 

- Amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana pel transport de mobilitat reduïda, la seva duració es anual, prorrogable anualment.

- Convenis amb els Ajuntaments: L'Àmetlla del Vallès, Mollet, Parets, La Garriga i Bigues. Per la recollida de l'oli a través del projecte d'Olinet. 

- Convenis amb les empreses Pastas Gallo, Balneari Termes Victòria i Pizzeria Il lago per a la recollida de l'oli a través del projecte d'Olinet. 

- Conveni amb la Fundació Santa Susana per la recollida d'oli. 

- Amb l'empresa KH7 conveni per donació de bens. 

- Conveni amb el club de golf Dimarts al Sol

- Conveni amb la Fundació ONCE

 

Subvencions i donacions:

Organisme
Procedència - Projecte
Estat de la subvenció
Durada
Import
Departament de Drets Socials
Subvenció a Entitats per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7€ de l'IRPF de l'àmbit de polítiques socials. Subvenció IRPF pel menjador
CONCEDIDA
2021 (execució 2022)
12.084,00€
Departament de Drets Socials
Subvenció a Entitats per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7€ de l'IRPF de l'àmbit de polítiques socials. Subvenció IRPF pel transport
CONCEDIDA
2021 (execució 2022)
4.573,83€
Ajuntament Lliçà de Vall
Projecte Apindep digital
CONCEDIDA
2022
800€
Diputació Barcelona
Subvenció de la Diputació per RESPIR
CONCEDIDA
2022
3.493,32€
Consell Comarcal Valles Oriental
Subvenció per l'ús de transport propi del Centre Ocupacional
CONCEDIDA
2022
24.500€
Dimarts al Sol
Donació d'una entitat privada
CONCEDIDA
2022
3.000€
Fundació la Caixa
Habitatge
CONCEDIDA
2022
17.712€
Departament de Drets Socials
Subvenció a Entitats per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7€ de l'IRPF de l'àmbit de polítiques socials. Subvenció IRPF pel transport
CONCEDIDA
2022 (execució 2023)
5.989€
Departament de Drets Social
Subvenció a Entitats per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7€ de l'IRPF de l'àmbit de polítiques socials. Subvenció IRPF pel menjador
CONCEDIDA
2022 (execució 2023)
12.723,25€
Subvenció Europea
Mi Casa
CONCEDIDA
2022 (execució fins 2024)
325.16,30€
Fundación ONCE
Adquisicó d'un vehicle adaptat. Exp. P1329-2022. Cost total del projecte 34.300,18€
CONCEDIDA
2023
5.795,00€
Consell Comarcal Valles Oriental
Subvenció per l'ús del transport propi del Centre Ocupacional
CONCEDIDA
2023
24.500€
Henkel Iberica S.A.
MIT Project 2022
CONCEDIDA
2023
1.500€
Diputació de Barcelona
Subvenció de la Diputació RESPIR
CONCEDIDA
2023
16.011,54€
bottom of page