top of page

Informació econòmica i pressupostària

Contractes/convenis:

 

- Amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana pel transport de mobilitat reduïda, la seva duració es anual, prorrogable anualment.

- Convenis amb els Ajuntaments: L'Àmetlla del Vallès, Mollet, Parets, La Garriga i Bigues. Per la recollida de l'oli a través del projecte d'Olinet. 

- Convenis amb les empreses Pastas Gallo, Balneari Termes Victòria i Pizzeria Il lago per a la recollida de l'oli a través del projecte d'Olinet. 

- Conveni amb la Fundació Santa Susana per la recollida d'oli. 

- Amb l'empresa KH7 conveni per donació de bens. 

- Conveni amb el club de golf Dimarts al Sol

- Conveni amb la Fundació ONCE

 

Subvencions:

bottom of page