ORGANITZACIÓ 

Informació de la Cooperativa

 

- Estatuts. I canvis d'estatuts.

- Consell rector i organització.

- Llei de transparència.

- Entitats i ens col·laboradors.

 

 

Informació econòmica i comtapble de la Cooperativa

 

- Compte explotació.

- Pressupostos.

- Balanç de situació.

 

 

PER MÉS INFORMACIÓ


Mercè Llauradó 

Presidenta d'APINDEP

 

938448426 Oficines

apindep@gmail.com 

 

938448772 Apindep Centre

apindepcentre@gmail.com

1/12