CONVENI 

Concert amb la Generalitat

Informació econòmica i pressupostària:

 

Contractes/convenis:

 

- Amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana pel transport de mobilitat reduïda, per les obres del Centre Ocupacional (a través d’una subvenció de 200.000 € de la Diputació). La seva duració es anual, prorrogable també anualment fins el 31/12/2015. L’import és de 20 € per hora.

 

Subvencions:

 

 

 

 

Balanç de situació 

any 2018

Compte d'explotació

any 2018

Conveni Fundació antiga Caixa Manlleu